ولی باید می شد که زندگی رو هم گذاشت توی کیسه زباله ای چیزی تا ساعت نه یا هر وقت دیگه ای بیان ببرن نابودش کنن.+خدا ی پند و را ار و فلان ارائه ندین. همین پیش خودتون جاج کنین و تاسف بخورین برامون کافیه. مرسی ^_^

مشاهده متن کامل ...