((مانى )) یا ((مانس )) از پدر و مادرى ایرانى در ((بابل )) به سال ((215)) میلادى متولد شد. پدر و مادر او با خاندان اشکانى خویشاوندى داشتند. نام پدر مانى ((فَتَکْ)) بود و نام مادرش ((نُوشیتْ)) یا ((پُوسیتْ)) یا ((مریم )) و از خانواده ((کمسرکان )) بود. ((مانى )) بى شک ایرانى بوده است . ولادت او در ((بابل )) دلیل بیگانه بودن او نیست ، زیرا که در آن روزگار منطقه بابل و پیرامون آن جزء شاهنشاهى ساسانى بود. برخى تصور کرده اند که نام ((مانى )) سریانى است ، ولى این قطعى نیست . احتمال دارد که ((مانگ )) به معنى ((ماه )) باشد؛ زیرا در لهجه ایرانى ((سنگسرى )) به ماه ((مانگ )) گفته مى شود.تصویر خیالى موجود از مانى با هلالى احاطه شده که قرینه اى بر صحت این ادعا است . هر چند آثار مانى به زبان سریانى نوشته شده ، ولى او ایرانى است . باید دانست که زبان سریانى تا حدى جنبه زبان علمى در ایران باستان داشته است .دین مانى یکى از شاخه هاى دین زرتشت بود و عقیده به دوگرائى مسلما از دین زرتشت اقتباس شده بود، ولى از گنوز یا عرفان ترسائى هم تاءثیر پذیرفته بود. مبلغان دین مانى هر جا مى رفتند، دین مانى را با مقتضیات محلى تطبیق مى دادند؛ در شرق خود را زرتشتى و در غرب ترسائى معرفى مى د. به این دلیل در جهان غرب مانى به عنوان یکى از بدعت گذاران ى معرفى شده است .مانى آئین زرتشت را مطالعه کرد و خود را مصلح آن شناخت ، هند را سیاحت کرد و با عقاید بودائى آشنا شد، سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین جدید پرداخت و آن را با ادیان زرتشتى و بودائى و ى مطابقت داد. سپس ون زرتشتى قرار گرفت و محکوم گردید و در سال 276 میلادى در سن شصت سالگى مصلوب شد: روز یکشنبه 20 مارس 242 میلادى در شهر تیسفون روز جشن بود، روز تاجگذارى شاه جدید، ((شاپور اول )) فرزند ((اردشیر بابکان )) که 16 سال پیشتر بر خاندان اشکانى چیره شده بود و دودمان ساسانى را پى افکنده بود.در این روز مرد جوانى به نام ((مانى )) در کوچه و بازار شهر اعلام کرد که آئین نوى است . در سال 242 میلادى ((مانى )) جوانى 26 س ...

مشاهده متن کامل ...