یک خانم معلمی در کاری کرد که اسم او در تمام کتاب های تربیتی و پرورشی چاپ شد.تمام دوستانی که در ، علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی خوندن امکان ندارد که قضیه این خانم رو نخونده باشند.معلمی با ۲۸ سال سابقه کار به اسم خانم “دنا جامپ“. (deanna jump)خانم دُنا یک روز رفت سر کلاس با یک جعبه کفش.جعبه ی کفش رو گذاشت روی میز.به دانش آموزها گفت: " بچه ها میخوام “نمی تونم هاتون” رو یا بنویسید یا نقاشی کنید و این ها رو بیارید بریزید در جعبه ی کفشی که روی میز منه."“من نمی تونم خوب فوتبال بازی کنم.”” من نمی تونم دوچرخه سواری کنم.”“من نمی تونم درس ریاضی رو خوب یاد بگیریم”“من نمی تونم با رفیقم که قهر ، آشتی کنم”“من نمی تونم با داداشم روزی سه بار تو خونه دعوا نکنم”بچه های دبستانی شروع د به کشیدن نمی توانم هاشون…خودش هم شروع به نوشتن کرد.نمیتونم ها یکی یکی در جعبه ی کفش جا گرفت.وقتی همه ی نمی توانم ها جمع شد در جعبه رو بست و گفت: " بچه ها بریم تو حیاط مدرسه… بیلی برداشت و گودالی حفر کرد.گفت: « بچه ها امروز می خوایم نمی تونم هامون رو دفن کنیم"جعبه رو گذاشت توی گودال و شروع کرد با بیل روی اون خاک ریختن.وقتی که تمام شد به سبک ی ها گفت: « بچه ها دست های هم رو بگیرید » خودش هم شد پدر مقدس و شروع کرد به صحبت . « ما امروز به یاد و خاطره ی شاد روان “نمی توانم” گرد هم آمدیم. او دیگر بین ما نیست. امیدوارم بازماندگان او “می توانم” و “قادر هستم” روزی همانند او در تمام جهان مشهور و زبان زد شوند و “نمی توانم” در آرامگاه ابدی خود به سر برد. »بچه ها وقتی وارد کلاس شدن دیدن مقداری کیک و مقدار زیادی پفک داخل کلاس گذاشته شده.وسط کیک یک مقوا بود و نوشته بود “مجلس ترحیم نمی توانم!”بعد از اینکه کیک رو خوردن، مقوا رو برداشت و چسبوند کنار تابلوی کلاس.نمی تونم هاتون رو بیارین لطفا...تا پایان اون سال تحصیلی، هر کدوم از بچه ها که به هر دلیلی به معلمش می گفت: “خانم، نمی تونم”، در جوابش خانم دنا یه لبخندی می ...

مشاهده متن کامل ...