مادرم در روز یکشنبه سال 1393 و همزمان با ایام فاطمیه به سرور ن و بانوی دو عالم حضرت زهرا ام ها پیوست. در روز یکشنبه سوم فروردین ماه 1393 هجری شمسی ساعت 6 و 30 صبح براش استغاثه حضرت فاطمه زهرا خوندم و سپس سوره مبارکه ملک که روایت شده هر ی این سوره را بخواند از عذاب شب اول قبر به دور است و سپس سوره مبارکه . که بازم روایت شده هر ی این سوره را بخواند و اگر آن روز بمیرد شهید محسوب می شود و اینچنین بود که مادرم پس از سه شب بستری در آی سی یو بیمارستان رضا (ع) شهر کرمانشاه جان را به جان آفرین تسلیم نمود و به دیدار بانوی ن دو عالم حضرت فاطمه(س) شتافت بشد باشد که حضرت زهرا شفاعتش نماید در نزد خداوند منان. مراسم ختم مادر عزیزم در روز 1/5/ 1393 و مراسم هفتمین روزش هم در تاریخ 1393/1/9 با شکوه برگزار شد. ضمنا سال تحویل هم در آی سی یو نزد مادرم بودم برای شادی روحش بخوان فاتحه الصلواه مادر ای مهر آسمان افروز گرمی ی کلبهء دل سردم بی تو در انعقاد تنهایی ماتمم حسرتم غمم دردم در طراوت سرای باغ امید شاخه های ش تهء زردم بی تو تا زنده ام ش ته ترم دل پر عقده را کجا ببرم تا در اقلیم کاج ها رفتی پایمال خزان غم شده ام از نم اشک صبح و گریهء شام همچو دیوار کهنه خم شده ام مادر ای مهر آسمان افروز گرمی ی کلبهء دل سردم بی تو در انعقاد تنهایی ماتمم حسرتم غمم دردم در طراوت سرای باغ امید شاخه های ش تهء زردم بیتو تا زنده ام ش ته ترم دل پر عقده را کجا ببرم تا در اقلیم کاج ها رفتی

مشاهده متن کامل ...