*آوردن کارت شناسایی معتبر ا امی میباشد** استفاده از تلفن همراه به هنگام آزمون تخلف محسوب می گردد*** آزمون دهندگان مجدد می بایست قبل از آزمون هزینه آزمون مجدد را از طریق پرتال پرداخت و نسبت به تهیه فرم آزمون  تایک روز قبل از آزمون به واحد آزمون مراجعه نمایند.**** ازآوردن همراهی و کودک به محل آزمون ممانعت به عمل می آید.شنبه 96/4/10ساعت 5بعدازظهرspssدرجه2مکان:آموزشگاه صدر دانش.ابتدای بلوار جمهوری جنب بانک تجارت ..............................................................................یکشنبه 96/4/113maxساعت  8به همراه داشتن لب تاب با نرم افزار مربوطه  ا امی میباشدمکان:اداره کل فنی و حرفه ای کرمان .قسمت دفتر فنی  ...................................................................دوشنبه 96/4/19ساعت 9 صبحرایانه کار حسابداری مالیمکان: خیابان شریعتی  ساختمان کوماتسو-آموزشگاه ایلیا............................................................................ 96/4/13ساعت8 صبحپداگوژی و مجددمکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای.....................................................................................دوشنبه 96/4/12تعمیر اتومبیل های بنزینی ساعت8 مکان:مرکز شماره 3 بعد از روستای سعادت اباد........................................................دوشنبه 96/4/12ساعت8 صبحکلیه رشته های حسابداری و مجدد بجز رایانه کار حسابداری مالیهنردر خانه و مجددمسئول دفتر و مجددمهارتهای سالم زیستن و مجددمدیریت برنامه ریزی امور خانواده ومجددمدیریت اموزشگاه و مجددمکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای...................................................................................... 96/4/13ساعت 8نقشه کشی عمومی ساختمان و مجددطراحی معماری داخلیبه همراه داشتن  وسایل مورد نیاز( کاغذ و مدادو.....) ا امی می باشدمکان: بزرگراه روبروی سه راه سلسبیل  مرکز شماره 6 فنی و حرفه ای.......................................................................................چهارشنبه 96/4/14ساعت 8کارور اتوکد ومجددمکان: بزرگراه روبروی سه راه سلسبیل  مرکز شماره 6 فنی و حرفه ای............................................ ...

مشاهده متن کامل ...