شیراز- ایرنا- مدیر فناوری اطلاعات و شبکه ت استانداری فارس گفت: با اجرای کامل شبکه ت در فارس، ظرف یک ماه آینده روش سنتی و مکاتبات کاغذی از ادارات ...

مشاهده متن کامل ...