نمایندگان مجلس از پاسخ های فرهنگ و ارشاد ی در مورد دلیل عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه قانع نشدند و عباس صالحی اولین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.

مشاهده متن کامل ...