امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از مسدودسازی شکن ها داد و عنوان کرد که این عمل به دلیل جلوگیری از نوعی حمله سایبری موسوم به باجگیری اینترنتی است.

مشاهده متن کامل ...