درواره بان فولاد روز برابر تیمی بازی می کند که همیشه برابر آن حاشیه داشته است.

مشاهده متن کامل ...