ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: برخی با رانت حقوق دیگران را از بین می برند.

مشاهده متن کامل ...