در چینش ک نه راه آیت الله هاشمی را برود/مرد یا زن بودن ملاک انتخاب اعضای ت نباشد.

مشاهده متن کامل ...