مهم ترین خبر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخاطبان در هفته ای که گذشت، رفع تلگرام بود که پس از کش وقوس های فراوان انجام شد. همچنین ارتباطات اعلام کرد ضرر ب وکارها از ینگ بررسی می شود.

مشاهده متن کامل ...