تساوی با گسترش فولاد، پرسپولیس را برای اولین بار از فصل پیش عقب انداخت.

مشاهده متن کامل ...