رئیس سازمان بورس سیاست های جدید را بر بازار سرمایه ایران بی اثر خواند و تأکید کرد: بازار سرمایه ایران قبلا با شرایط دشوارتری روبه رو بود و چنین اتفاق هایی نمی تواند بر بازار سرمایه ایران اثر پایدار…

مشاهده متن کامل ...