هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم استاندارد در این استان خبر داد و گفت: این شعب برای کاهش زمان رسیدگی به جرائم بخش استاندارد، در شهر های استان تشکیل می شود.

مشاهده متن کامل ...