نمایندگان یی از کاخ سفید خواستند تا عربستان سعودی را به خاطر قتل رو مه نگار منتقد در کنسولگری این کشور در ترکیه پاسخگو کند.

مشاهده متن کامل ...