مقامات محلی افغان اعلام د که بر اثر حمله در شمال و غرب این کشور 16 نظامی افغان کشته شدند.

مشاهده متن کامل ...