سفیر ایران در لاهه از اروپا به دلیل میزبانی از گروه های تروریستی و متهم کشورمان انتقاد کرد.

مشاهده متن کامل ...