یکی از ین عضو شبکه گولن اطلاعات 49 میلیون شهروند را نزد خود نگهداری کرده است.

مشاهده متن کامل ...