در نشست آموزشی پ ندغیرعامل اراک تاکید شد: مدیریت حوزه سایبری از اولویت های مهم پ ند غیرعامل در استان مرکزی است.

مشاهده متن کامل ...