یزد - ایرنا - حوزه انتخ ه مهریز در مجلس شورای ی گفت: پیگیری برای تسریع در بهره برداری کامل از شرکت معادن سرب و روی مهدی آباد بهادران این شهرستان بسار ضروری است و نقش مهمی در رونق اقتصادی…

مشاهده متن کامل ...