بانی ، گروه سینمای ایران: شاید نخستین مواجهه با سام درخشانی و جایگاه امروزش را بتوان با تغییر موضع فتحعلی اویسی در اوایل دهه ۸۰ از جدی به کمدی مقایسه کرد. مشابه شرایطی که حمید فرخ نژاد در سال ۸۷ با…

مشاهده متن کامل ...