ستاره فرانسوی و 18 ساله موناکو در دیدار مقابل دورتموند به یک رکورد ویژه دست پیدا کرد.

مشاهده متن کامل ...