آبادان - ایرنا - آبادان انتخابات را سرمایه عظیم انقلاب ی دانست و گفت: انتخابات باید سالم برگزار و نامزدهای انتخابات رعایت اخلاق را در تبلیغات مد نظر داشته باشند.

مشاهده متن کامل ...