تبریک به خط شکنان dpt فیزیوتراپیست های ایرانی در نامزعملا ثابت د که تحصیل آنلاین و نیمه انلاین بهترین راه تحصیل جهت پذیرش حداکثری است !=========================================اسامی فارغ حصیلان اولین دوره دانشجویان ایرانی ای حرفه ای فیزیوتراپی dpt ملی علوم پزشکی اسپانی ( نامز ) :1- فرشاد اخوتیان 2- هاشم بازرگانی 3- غلامرضا دقیقی4- انوشیروان محمدی5- مجید میرزا حیدری6- حسین حامدی7- سهیل ایرای8- حمید رضا جلالی بزودی و با ارسال پایان نامه بقیه دانشجویان کلا 20 نفر این ترم فارغ حصیل خواهند شد.

مشاهده متن کامل ...