آیا ب و کار شما به وب سایت نیاز دارد؟ با اصفهان پیامک همراه باشید تا به بحث و بررسی دلایلی بپردازیم که اهمیت داشتن یک وب سایت برای ب و کار خود گرچه کوچک را بیان می کند و داشتن یک وب سایت نیز مهم تلقی می شود. افرادی که دارای شغل های متنوع کوچک و بزرگ بوده اند گاها به سوالاتی برخورد کرده اند که ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد سوالاتی از این دسته : ب و کار من آیا واقعا به وب سایت نیازمند است؟ ب و کار پر رونقی دارم آیا دیگر وجود وبسایت برای من لازم است؟فعالیت و ب و کار من آنقدر نیست چرا وبسایت نیاز داشته باشم؟ ب و کاری که سودی ندارد چرا به وب سایت نیازمند است؟و... این ها نمونه سوالاتی هستند که برای صاحبان ب و کار پیش می آید و خود را با این چنین سوالات مجاب به این کرده ه اند  که با داشتن وب سایت و با طراحی سایت راهی به پیش نمی برند.امروزه به دلیل وجود اینترنت و شبکه های مجازی انی که به دنبال محصول و کالا یا خدمات هستند بی شک برای رفع نیازشان از وب و اینترنت بهره می برند حال شما که دارای ب و کار کوچک و بزرگ هستید این فکر به ذهنتان می رسد که سایت در حال حاظر برای شما منفعتی نداشته در اینجا نکته قابل توجه را میتوان اینگونه بیان کرد که فکر میکنید کالایی که شما در حال عرضه آن در بازار هستید ی از اینترنت به دنبال آن نخواهد آمد اما این گونه نیست جستجوهای مجازی روی هر کالایی وجود دارد در آ به شما می گویم و این اطمینان را می دهم که شما با ارائه کالا و خدمات و سرویس هایی که در حال ارائه آن هستید بی شک به وب سایت نیازمند هستید.   برای اثبات این موضوع (طراحی وب سایت) با ذکر دلایل زیر به شما خواهم گفت که افکار شما در مواقعی غلط است:         ۱_ با طراحی سایت به  ب و کارتان اعتبار می بخشید: وجود یک وب سایت در ب و کار شما بیان گر این خواهد بود که شما برای کار خود ارزش قائل هستید و مشتری اعتماد بیشتری به شما خواهد داشت از این رو شما با داشتن وب سایت رقیب بزرگتری برای رقیبان خود در ب و ک ...

مشاهده متن کامل ...