کاربرد های خاص سامانه پیامک ویژه ها ۱- اطلاع رسانی جهت ساعات برگزاری امتحانات و آزمون ها۲- اطلاع رسانی جهت تاریخ انتخاب واحد مربوط به رشته های مختلف۳- امکان ارتباط سیستم های مختلف آموزش و ثبت نمرات۴- امکان اختصاص خط مجزا به معاونت های مختلف ۵- دریافت نظرات و پیشنهادات دانشجویان و پرسنل به صورت اختصاصی۶- اطلاع رسانی جهت تاریخ حذف و اضافه دروس۷- اطلاع رسانی جهت نغییر تاریخ تشکیل کلاس ها۸- اطلاع رسانی جهت سمینار ، دفاعیه و نمایشگاه ها۹- اطلاع رسانی جهت ثبت نام دانشجویان۱۰- امکان تهیه گزارشات تحت وب۱۱-امکان سفارش غذا توسط پیامک برای سلف سرویس و...

مشاهده متن کامل ...