۷ نکته درمورد بازاری اس ام اس هرچه شما در نوشتن و طراحی متن پیام کوتاه وقت بیشتری را به ج دهید بازدهی و بازخورد تبلیغات شما نیز بیشتر خواهد شد. چندین نکته را باستی در بازاری اس ام اسی (سامانه پیام کوتاه)در نظر گرفت. ۱.    ایجاد تنوع در متن پیامک( برای هر بار ارسال متن پیامک را تغییر دهید.) ۲.    ارائه کوپن تخفیف در ارسال متن مخاطبین شما بایستی سود و منفعتی از طریق پیامک های شما ببرند.پس همیشه میزان تخفیف را لحاظ کنید ۳.    برای پیامک ها و تخفیفات خود زمان بدهید به عنوان مثال در پیامک خود بنویسید:”تنها تا آ هفته می توانید از تخفیف اوج پیامک بهره مند شوید.” ۴.    سعی نمائید حتی الامکان از بانک شماره موبایل مشتریان خود استفاده نمائید زیرا بانک اطلاعاتی سامانه را صدها نفر دیگر نیز استفاده می کنند ۵.    با پنل ارسال اس ام اس در ارسال های خود مطمئن شوید که پیامک های شما مناسب با همان قشر مورد نظرتان می باشد. ۶.    دقت نمائید که ت بازار هدف خود را درست انخاب کنید ۷.    در صورتی که می خواهید تبلیغات منظقه ای انجام دهید حتما مناطق پیرامون خود را انتخاب کنید.

مشاهده متن کامل ...