۱. اطلاع رسانی دانش آموزان و هنرجویان جهت تغییرات در زمان برگزاری کلاس ها۲. اطلاع رسانی برگزاری دوره های جدید به هنر آموزان و دانش آموزان ثبت نامی در دوره های قبل و تبلیغات به صورت منطقه ای ۳. اجرا و برگزاری مسابقات پیامکی۴. ارسال پیامک هایی ،جهت آموزش و تقویت هنرجوها و دانش آموزان .همچون:ترجمه کلمات و عبارات و... ۵. ماژول ارسال پیامک، جهت تبریک تولد و یا ازدواج هنرجوها و دانش آموزان و کارمندان۶. برگزاری ارزشی دوره ها و نظرسنجی در رابطه با اساتید و معلمان کلاس های برگزار شده از طریق پیامک  ۷. امکان برقراری ارتباط و تعامل بین والدین و اساتید و ارسال وضعیت درسی هنرجو ها و دانش آموزان برای والدین از طریق پیامک۸. اطلاع رسانی جلسات برگذار شده و هماهنگی بین اساتید و کارمندان و معلمان آموزشگاه و مدارس ، از طریق پیامک ۹. با پنل ارسال اس ام اس قابلیت اطلاع رسانی و اعلام جهت برگذاری دوره ها ، تغییر ساعات جلسات و امتحانات،تعطیلی ها و اعلام برنامه های تقویتی و فوق العاده برای دانش آموزانو امکانات بیشمار دیگر

مشاهده متن کامل ...