کاش تو پستام برام کامنت میزاشتی از اولشم میگفتی که دوسم نداشتی چی شد! تاحرف لایک شد یهو نتت قطع شد!تو با من گرم بودی لایکات چرا کم شد؟ چند وقتیه خدارو شکر نت دارم ولی بازم نمیشه از پستات بگذرم هنوزم قفلم روت هرچند پستامو میخوندی ولی لایکی نبود تف بروت خدا میدونه تو کدوم گروه پلاسی ممکنه باهرفرندت هر آن بلاسی ولی من چی گوشی بدست ی که به امید لایک فرنداش نشست چرا چون هستم تو شوک کامنتت ولی تو خدارو شکر خوبه دس به لایکت بگو تو گروه هستی یازیر آبی pm چی بهش دادی عشقی یا خالی بزار همه چیرو من روراست بگم بت تو یه گروه میخوای که بهت خاص بگن هی اینم بدون دیگه برام مهم نیستی حالا برو هرکی رو میخوای لایک بزن هی برو که هیچی بین ما نی اصلا گروهام باتو پاشیدن ازهم من به بلاکی راضی هستم چون تو رفتیو من از این لاین دیگه خستم برو که هیچی بین ما نی اصلا اگه برگردی بلاک میشی حتما!¤¡.

مشاهده متن کامل ...