امروز داشتم خداروشکر می که دختر شدم،الان دخترم باز یه ترسی تو وجودمه تو روابطم و کارام.. اگر پسر میشدم همون یه ذره ترسمم میریخت و احتمالا فاجعه های زیادی در زندگیم رخ میداد ! چون هیچ نمیفهمید چیکار دارم میکنم ! مصداق همون خدا ُ دید شاخش نداد :)

مشاهده متن کامل ...