عید و امسال عیدی ندارم گذاشتی رفتی عزیزم من بی قرارم عید و امسال تنهای تنهام بجای عیدی عزیزم من تو رو میخوام از وقتی رفتی غمگینه خونه گریه ام میگیره با هر بهونه رفتیو موندم بااین همه درد هرگز نمیشه فراموشت کرد عید و امسال عیدی ندارم گذاشتی رفتی عزیزم من بی قرارم عید و امسال تنهای تنهام بجای عیدی عزیزم من تو رو میخوام اگرچه نیستی یاد تواینجاست عشقت توی قلب ماهاست هر جا که هستی خدا به همرات دعای خیر پشت و پنات هرجا که رفتی خدا به همرات

مشاهده متن کامل ...