دنیز هشتبران در حالی برای رفتن به فینال در مقابل حریف المانی خود قرار گرفت که تمامی بازیهای تیم ملی تمام شده بود و همه منتظر رفتن دنیز به فینال بودند که این امر متاسفانه محقق نشد و این دختر ایرانی با نتیجه 5 بر 3 مغلوب حریف المانی خود شد تا برای اولین مدال برنز جهان نصیب ایران شود . ریاست دارت استان یزد و همچنین پایگاه دارت استان یزد این مهم را به خانم هشتبران و مربیان ارزنده ایشان آقایان دهقانپور و مهدی شایسته و ریاست انجمن دارت کشور و همچنین جامعه دارت کشور تبریک میگویند .

مشاهده متن کامل ...