شهردار تهران گفت: بنده زخم زبان های زیادی می شنوم اما باید بگویم با تمام این زخم زبان ها هرگز دست از کارهایم بر نمی دارم. لینک خبر

مشاهده متن کامل ...