معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: با همکاری پژوهشگاه نیرو اکوپارک ها در های کشور احداث و ت الکترونیک در وزارت علوم مستقر شده است. لینک خبر

مشاهده متن کامل ...