اهالی مطبوعات در سر تا سر دنیا با انتشار مطالب و طرح هایی در نشریه هایشان انزجار و نفرت خود را نسبت به ترامپ نشان دادند. لینک خبر

مشاهده متن کامل ...