معاون اجتماعی استانداری تهران معتقد است که برای یک نوجوان، رسیدن به سن رای دادن و مشارکت در انتخابات به عنوان رای اولی، نوعی جشن تکلیف است.

مشاهده متن کامل ...