به دنبال افزایش تقاضای نفت در چین و کاهش ذخایر نفتی ، بهای طلای سیاه با افزایش همراه شد.

مشاهده متن کامل ...