«چان هائو شان» 19 ساله جوان ترین پزشک ما یایی است که سال آینده از یکی از های این کشور جنوب شرق آسیا فارغ حصیل می شود.

مشاهده متن کامل ...