هشت نفر نخل ما در گشت سراوان ط حریق شد.

مشاهده متن کامل ...