معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: همه مهاجران جزو پوشش سلامت بوده و بیمارستان های وزارت بهداشت خدمات بهداشتی و درمانی ارزان قیمت به آنها ارائه می کنند.

مشاهده متن کامل ...