کشتی گیران وباستانی کاران شهرستان زرندیه در همایشی روز فرهنگ پهلوانی و ورزش باستانی را گرامی داشتند.

مشاهده متن کامل ...