ریاست جمهوری افغانستان می گوید: قرار است سند استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری که از سوی شورای عالی حاکمیت قانون تدوین شده است در جریان این هفته نهایی شود.

مشاهده متن کامل ...