با شناسایی دومین مورد از تلفات ناشی از ویروس "وست نیل" در ای آیووا، شمار قربانیان این ویروس در تاکنون به 67 مورد رسیده است.

مشاهده متن کامل ...