اوقات شرعی پنجشنبه بیستم مهرماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر است با بیست و یکم محرم و دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷ است.

مشاهده متن کامل ...