مدیرکل بحران استانداری فارس گفت: ز له ب و امروز کازرون خسارتی در پی نداشته است.

مشاهده متن کامل ...