با گهواره هوشمند طراحی شده توسط شرکت فورد به دغدغه والدین برای خواباندن نوزادان و و ک ن پایان داده می شود.

مشاهده متن کامل ...