رییس جمهور در نامه جداگانه ای به نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را نیز در حوزه وظایف این سازمان، به وی ابلاغ کرد.

مشاهده متن کامل ...