اگر مردان بعد از ابتدای رابطه این آمادگی را در نشان دیدند که آرام آرام سراغ اندام تحریک پذیر شان بروند ابتدا می توانند از کل به آرامی شروع کنند و آرام آرام به قسمت هاله نزدیک شوند و بعد نوک را به آرامی فشار دهند. لیس زدن و خوردن، این نقاط را بسیار تحریک می کند. در هنگام انجام هر یک از این کارها از رضایت همسرتان اطمینان حاصل نمایید. خانومها هم با سرعت بیشتری می توانند سراغ های مردان خود بروند و آنها را نوازش کنند و همینطور به ارامی نوک هایشان را فشار دهند و در نهایت خوردن و نوک ها توصیه می شود. این کارها تاثیر عجیبی در تحریک مردان دارد.

مشاهده متن کامل ...