پولدار نخواهید شد اگر این ۱۰ نشانه را در خود می بینید: ۱️⃣ تاکید دایم بر پس‌انداز و صرفه ‌جویی ماهانه دارید، در حالی که تلاش کافی در ب درآمد جدید ندارید. ۲️⃣ وابسته به یک درآمد ثابت و مشخص مانند حقوق ماهیانه هستید. ۳️⃣ سرمایه گذاری در حوزه های مختلف سرمایه را شروع نکرده اید. ۴️⃣ ید‌هایی را انجام می دهید که قادر به پرداخت آن در شرایط عادی نیستید. ۵️⃣ به دنبال رویاهای اشخاص دیگر هستید، نه رویاهای فردی خودتان.۶️⃣ ریسک پذیر نیستید و به ندرت از محدوده آسایش خود خارج می‌شوید. ۷️⃣ برای سرمایه و اندوخته خود هدفی در نظر نگرفته‌اید. ۸️⃣ معمولا ابتدا درآمد خود را ج می‌کنید و آنچه را که باقی بماند، در بانک پس‌انداز می‌کنید. ۹️⃣ به داشته ها و نداشته هایتان قانع هستید و روزگار را می گذرانید  و در نهایت فکر می‌کنید ثروتمند شدن برای امثال شما، غیر‌ ممکن است  @zendegie2020

مشاهده متن کامل ...